L'edizione in lingua italiana della rivista promuove
la cultura romena in Italia con testi pubblicistici e traduzioni,
la diffusione della lingua e della cultura italiana in Romania,
le relazioni e le interferenze culturali italo-romene.

Buona lettura!


Ediţia în limba română a revistei promovează
cultura italiană în România prin texte publicistice şi traduceri,
limba română şi valorile culturale româneşti în Italia,
legăturile şi interferenţele culturale italo-române.

Lectură plăcută!