Art&Tourism: România la primul târg mondial de turism cultural

România, o destinaţie turistică promiţătoare. Acesta a fost mesajul ţării noastre la Art&Tourism, primul târg din lume integral dedicat turismului cultural. Manifestarea a fost găzduită de oraşul Florenţa, adevărată capitală culturală italiană unde, în perioada 18-20 mai 2012, s-au desfăşurat lucrările de promovare a acestui sector, într-o locaţie pe cât de primitoare pe atât de sugestivă: Fortezza da Basso, prestigiosul centru expoziţional situat în centrul istoric al oraşului, cu o suprafaţă de circa 100.000 mp. Cu această ocazie destinaţia turistică România a avut posibilitatea de a se prezenta cu o variată ofertă culturală şi artistică, după ce în ultimii ani a făcut paşi importanţi pentru a fi identificată drept o destinaţie de interes cultural, nu doar naturalistic, având în vedere nenumăratele situri şi atracţii cu puternic impact istoric şi artistic.

Pentru România, turismul cultural este esenţial, iar majoritatea itinerarelor propuse de diferiţii operatori turistici italieni vizează cu precădere acest segment. Cele mai cunoscute şi căutate produse turistice pe piaţa italiană sunt Transilvania cu cele trei oraşe principale (Sibiu, Braşov, Sighişoara), Bucovina cu mănăstirile sale pictate, ca şi destinaţiile city break, care accentuează turismul în centrele urbane importante, axându-se pe partea culturală şi istorică a oraşelor respective. Ȋn strânsă legătură cu turismul cultural sunt şi produsele naturale şi wellness-ul. Prezent alături de alte ţări în standul ADUTEI (Asociaţia Reprezentanţilor Oficiali ai Birourilor de Turism Străine din Italia) din care face parte, Oficiul de turism al României a pus la dispoziţia specialiştilor şi a numerosului public de la târg un bogat material informativ privind principalele destinaţii turistice româneşti, articulat în diverse itinerare tematice. Iată o rapidă trecere în revistă a acestora.

Multe itinerare culturale au ca punct de plecare capitala, pentru descoperirea centrului său istoric cu ruinele Curţii Vechi, a sugestivului Muzeul al Satului care oglindeşte modul de viaţă tradiţional din diferitele zone, a teatrelor, muzeelor şi monumentelor sale, dar şi a celebrei Case a Poporului (care, deşi poate părea grotescă prin dimensiunile sale, prezintă şi apreciabile elemente artizanale româneşti, de la marmură la sticlărie şi covoare). De la Bucureşti se pleacă spre Sinaia în vederea descoperirii culturale a castelelor regale, pentru a ajunge în Transilvania, adevărat tărâm de basm cu Castelul Bran, cetatea Râşnov, biserici şi construcţii medievale. Itinerarul continuă cu vizitarea principalelor centre urbane ale zonei precum Braşovul cu Biserica Neagră, turnurile şi bastioanele sale; Sibiul cu Muzeul Satului „Astra” şi Muzeul Brukenthal (primul muzeu din Europa Centrală şi de Est); şi Sighişoara, bijuteria României cu centrul său medieval foarte bine conservat şi Turnul cu Ceas care veghează asupra localităţii. Regiunea triunghiulară creată de cele trei oraşe propune şi alte locuri de relevanţă culturală. Aici se găsesc amprentele culturii săseşti din Transilvania, în satele Biertan, Prejmer, Viscri, Saschiz, Dârjiu, dar nu numai.

Din Transilvania se poate continua turul către nord, unde se deschid două regiuni în toată splendoarea lor: Maramureşul, prin arta lucrării lemnului care se observă mai ales în construirea bisericilor şi porţilor, şi Bucovina, regiune presărată cu adevărate opere de artă ce se regăsesc pe picturile în frescă ale mănăstirilor (Voroneţ, numită şi „capela Sixtină din Est”, Moldoviţa, Suceviţa, Arbore, Probota, etc.). Maramureşul prezintă bisericuţe specifice construite integral din lemn, cu turle înalte de până la 70 de metri (Bârsana, Surdeşti, Rogoz, Deseşti, Ieud, etc.), dar şi „Cimitirul Vesel” de la Săpânţa care se remarcă prin culorilor sale vii, istorisind vieţile defuncţilor în epitafuri ironice şi comice.

Alte itinerare la fel de interesante au în vedere regiunea Moldova, unde se găsesc atât exemple de arhitectură autohtonă, cât şi urme ale anticelor culturi, mănăstiri mici, dar primitoare, pentru rugăciune şi regăsirea sinelui. Sau pe litoralul Mării Negre şi în toată regiunea Dobrogea, ţinuturi care dau mărturie despre începuturile creştinismului în ţară prin bisericile din cretă de la Basarabi, ca şi despre perioada colonizatorilor greci care au fondat oraşele Constanţa şi Mangalia şi şi-au lăsat amprenta asupra arhitecturii siturilor conservate în zonă, precum şi despre influenţele romane şi turceşti vizibile până astăzi. De vizitat sunt şi locurile de cult de la baza Carpaţilor Meridionali (Nămăieşti, Dintr-un lemn, Bistriţa, etc.), până la centrul artizanal „Horezu” şi la oraşul lui Constantin Brâncuşi, pentru a admira „Coloana Infinitului” sau „Masa Tăcerii”.

Celor interesaţi în mod deosebit de patrimoniul cultural românesc li se recomandă vizitarea celor 30 de situri ale României incluse pe lista culturală a Unesco, unde pe lângă mănăstiri, biserici, centrele sus-menţionate, sunt incluse şi aşezările dacice din Munţii Orăştie (Sarmizegetusa Regia, Costeşti-Blidaru, Lucani, etc.). Nu pot fi uitate importantele centre culturale precum Iaşi, Timişoara, Cluj-Napoca şi Alba Iulia, înscrise în competiţia „Capitală Culturală Europeană” în anul 2021. Nenumăratele itinerare culturale posibile au deopotrivă în vedere un cadru natural de cele mai multe ori spectaculos, care joacă un rol esenţial pe scena turistică românească.

Ioana Podosu
(nr. 8, august 2012, anul II)