Violenţa: call for papers revista Krypton nr. 5-6/2015

Violența, individuală sau colectivă, instituțională sau interpersonală, fizică sau psihică este o trăsătură intrinsecă a societății umane, în orice timp și spațiu. Ca o reverberație, abuzurile de forță săvârșite cu scopul de a domina constituie un motiv pe care artele l-au înfățișat dintotdeauna și căruia i-au conferit o valență estetică. Paradigmele de interpretare și clasificare ale acestui aspect, manifest atât în societate cât și în reprezentările artistice, sunt dintre cele mai diverse.

Vreme îndelungată, științele sociale au tratat aproape exclusiv violența în război și violența revoluționară, în consonanță cu o perspectivă mai degrabă a statului și a politicii marcat „progresiste”, acordând o atenție specială cauzelor care au condus la dezlănțuirea sa. Recent, mai cu seamă în contextul conflictelor mondiale ale veacului XX, al tragediei Holocaustului și, în cele din urmă, al noilor forme asumate de terorismul internațional, studiul violenței în sine, în dimensiunile sale culturale, simbolice, comunicativ-identitare și chiar sacre, s-a impus în mod indiscutabil, în detrimentul lecturilor focalizate pe marile categorii atribuite națiunii și clasei sociale.
La fel de complexă și articulată se prezintă și problema estetizării violenței. Controversa între aceia care întrevăd în acest topos un mod de a instiga la săvârșirea unor acțiuni similare cu cele descrise sau reprezentate și aceia care interpretează această prezență ca forța motrice aproape indispensabilă pentru o eventuală purificare prin artă – catharsis – a determinat dezbateri punctual relansate de manifestări artistice provocatoare sau extreme. Fără îndoială, literatura, cinematograful, sculptura, pictura, fotografia și artele noi nu au încetat nicicând să se inspire din violență, stimulând astfel teme în strânsă conexiune cu aceasta.

În perspectiva interdisciplinară care o caracterizează, revista „Krypton. Identitate, putere, reprezentări” își propune să investigheze formele sub care se prezintă violența atât în perspectivă istorică, sociologică și antropologică, cât și în perspectivă culturală, literară, artistică și lingvistică, de vreme ce a nara, a exprima, a descrie violența reprezintă un act constitutiv și constructiv al violenței înseși.

Articolele, redactate în una din limbile prevăzute de „Krypton” ( engleză, franceză, italiană, portugheză, română, spaniolă), se vor expedia până la data de 10 iulie 2015 la următoarea adresă de poştă electronică: krypton@uniroma3.it
Articolele vor fi supuse unui proces peer-review din partea a doi referenţi anonimi, iar rezultatul evaluării va fi comunicat în termen de șase săptămâni de la primirea articolului.
Contribuţiile – care nu vor putea depăşi 35.000 de caractere cu spaţi
i incluse – vor trebui să respecte normele redacţionale ale revistei.

Revista este consultabilă la următorul link: http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/krypton

 
(nr. 3, martie 2015, anul V)