Cenzura: call for papers revista Krypton nr. 5/2015

Cenzura a reprezentat dintotdeauna unul din instrumentele privilegiate de care Puterea s-a servit pentru a exercita o funcție de control și înregimentare, cu scopul de a-și consolida propria legitimitate. Capacitatea de a filtra informațiile, de a gestiona propagarea acestora, de a obstacula opiniile considerate nocive se constituie într-o trăsătură specifică nu doar a regimurilor politice, ci și a potentaților economici, a autorităților religioase, a elitelor culturale și, nu în ultimul rând, a liderilor militari. O asemenea putere nu se manifestă doar prin impunerea, în mod deschis, de legi, reguli și canoane, cu aplicarea consecventă de sancțiuni, ci și prin practicarea unor subterfugii subtile de asimilare, la nivel colectiv și individual, prin uzitarea unor coduri expresive și comunicative agreate de Putere. În anumite cazuri, introiecția acestei subtile forme de deferență este atât de înrădăcinată încât generează un fenomen de auto-cenzură pe scară largă, independent de acțiunea directă a Puterii, care beneficiază totuși în mod evident de acest lucru, obținând chiar argumente de forță și auto-legitimare. De-a lungul timpului, mai cu seamă odată cu afirmarea societății de masă, caracterizată de practici și concepții (inclusiv intelectuale) tot mai standardizate, cenzura a căpătat noi forme. S-a adaptat oarecum victoriei modelului democratic și social occidental, adesea impus spre imitare servilă restului lumii, inducând indivizii către o acceptare a schemelor al căror refuz a condus adesea către o insinuantă (dar și fățișă) marginalizare.

Pornind de la aceste considerente, revista „Krypton. Identità, Potere, Rappresentazioni” lansează cel de al cincilea call for papers cu convingerea că analizând cenzura în această optică va fi posibil să surprindem noi și originale aspecte ale controversatei relații care conexează puterea, indivizii și colectivitatea, și condiționează formele lor de reprezentare.

Articolele, redactate în una din limbile prevăzute de „Krypton” (franceză, engleză, italiană, portugheză, română, spaniolă), se vor expedia până la data de 20 decembrie 2014 la următoarea adresă de poştă electronică: krypton@uniroma3.it
Articolele vor fi supuse unui proces peer-review din partea a doi referenţi anonimi, iar rezultatul evaluării va fi comunicat în termen de 30 de zile de la primirea articolului.
Contribuţiile – care nu vor putea depăşi 35.000 de caractere cu spaţi
i incluse – vor trebui să respecte normele redacţionale ale revistei.

Revista este consultabilă la următorul link: http://ojs.romatrepress.uniroma3.it/index.php/krypton

 
(nr. 12, decembrie 2014, anul IV)