„Biblioteca Orizonturi”, un nou proiect şi o invitaţie către editori şi cercetători

La aniversarea a patru ani de existenţă, revista noastră lansează o nouă iniţiativă menită să îmbogăţească „biblioteca” bilingvă online pe care o oferim publicului larg din România şi din Italia, prin cele două site-uri, www.orizonturiculturale.ro / www.orizzonticulturali.it, în care toate materialele publicate până acum sunt permanent consultabile.

Intenţionăm să creăm, în ambele ediţii lingvistice, o nouă secţiune, BIBLIOTECA ORIZONTURI / BIBLIOTECA ORIZZONTI, în care să publicăm integral, în format pdf, atât cărţi editate (volume individuale, volume colective, volume traduse, monografii, cataloage de artă etc.), cât şi lucrări inedite (teze de doctorat/master/licenţă etc.) referitoare la cultura italiană şi cea românească, precum şi la raporturile şi interferenţele italo-române.

Invităm aşadar editorii italieni şi români, italieniştii români, româniştii italieni şi, în general, cercetătorii din diferite domenii, să-şi aducă propria contribuţie în a face cunoscute publicului larg opere edite sau lucrări inedite dedicate legăturilor dintre cele două ţări şi culturi, trimiţându-ne texte în format pdf la următoarea adresă: info@orizonturiculturale.ro

În felul acesta vom putea diversifica aportul cultural pe care revista noastră îl oferă deja prin proiectele de database pe care le-am realizat până acum, în ideea de a crea un instrument operativ centralizat online, unicul de acest fel şi, ca atare, de mare utilitate atât pentru specialişti, cât şi pentru publicul larg.


Proiecte de database realizate până acum şi în continuă actualizare

Scriitori români în italiană (titlurile de autori români publicate în italiană din 1903 până în prezent, nu numai în Italia, ci şi în România în ediţii bilingve, inclusiv secţiunea cuprinzând Scriitorii români italofoni/Scriitori migranţi)

Italienistica studii (titlurile de cărţi de autor, volume colective, studii în reviste, recenzii, publicate în 2011 în România şi în străinătate, în cadrul tematic specific italienisticii în perspectivă românească, database din care am publicat până acum prima parte)

Italienistica traduceri (titlurile de autori italieni publicate în România din 2011 în 2014)

Cioran in italiano: titlurile scrierilor lui Emil Cioran publicate până acum în italiană, ca şi ale volumelor dedicate lui Cioran apărute în Italia)

Toate aceste proiecte de database sunt în continuă actualizare: vă invităm să ne urmăriţi!


(nr. 12, decembrie 2014, anul IV)