«I fanciulli della terra vulcanica». Versi di Ela Iakab

Con il titolo I fanciulli della terra vulcanica, pubblichiamo una selezione di versi di Ela Iakab. Nata nel 1976 a Lugoj, insegna lingua e letteratura romena nell’unico liceo storico della sua città e scrive critica letteraria. Dal 2013 inizia a scrivere anche poesia, il suo libro bilingue Cartea lui Athanasios/Il libro di Athanasios viene pubblicato nel 2017. Ben accolto dalla critica letteraria romena, il libro vince due premi nazionali: Il Premio del Festival Internazionale di Poesia Sighetu Marmaţiei 2018 e Il Premio dell’Unione degli Scrittori Romeni, Filiale di Arad, 2018. Il secondo libro di poesie, il più recente, I poemi di Aethris, è uscito alla fine del 2020, quasi contemporaneamente con la Menzione d’Onore del Premio «Il sigillo di Dante», edizione 2020, conferito dalla Società Dante Alighieri di La Spezia per le poesie inserite nella prima parte del volume quando erano ancora inedite. Ela Iakab è anche redattrice delle riviste «Actualitatea literară» e «Reflex».
Della sua poesia, il critico Alexandru Cistelecan ha scritto: «Né il paesaggio tracciato da rune, né la fauna angelica, né la retorica di illuminazioni, né il linguaggio carico di sensi metafisici renderanno la vita facile a questo esordio (solo in poesia) di Ela Iakab. Ela non rientra in nessuna delle più recenti leve di autori, lei percorre una strada che va in un certo senso in controtendenza, verso i dubbi fondamentali e una devozione irrequieta, in uno scenario accidentato, di stigmatizzazioni e levitazioni che ha l’epica dell’urgenza confessiva. Dispiegando immaginazioni con miriadi di simboli e suggestioni bibliche (e non solo), lei non è, però, solo una reporter di epifanie, ma una vittima illuminata e coinvolta in esse. Il libro di Athanasios è un piccolo salterio dove la confessione sostituisce la preghiera e l’inno e dove la solitudine esistenziale è colta nel frastuono di voci e segni celesti».


Il Taumaturgo (I)

Da un azzurro sconosciuto
agli esseri terreni era
il mantello del taumaturgo.

Non assomigliava
ai lapislazzuli,
alle aurore boreali
alle stelle di Orione.

Tutta la sua creatura
era un vortice d’ali
e veli danzanti
al ritmo celeste

Vedeva oltre le acque
che sono sopra il firmamento,
nell’infinito,
come l’architettura cosmica
passava attraverso
un sempre altro scorrere
verso il punto originario.Taumaturgul (I)

De un albastru necunoscut
pământenilor era mantia lui.

Nu semăna cu pietrele lazuli,
cu luminile boreale,
cu stelele Orionului.

Făptura lui întreagă
era o învolburare de aripi
şi văluri, dansând în ritmul celest.

Vedea prin apele de sus,
în nesfârșire,
cum trece arhitectura cosmică,
într-o mereu altă curgere,
spre punctul originar.
Il Taumaturgo (II) 

Il taumaturgo era il prescelto
che non poteva scegliere
chi guarire
chi far risorgere.

Ascoltava solamente la voce spaventevole di Dio.

Veniva sempre
dopo la settima luna piena.

La luce fluiva
attraverso le sue mani
dentro corpi pietrificati
sui gradini dell’ingresso
al tempio.

La spirale avvolta
dalle mani divine
intorno all’asse della sua vita
ruotava piu spenta che mai.

Diventava spettrale.

Mentre madri,
bambini, vecchi
danzavano estaticamente
la loro resurrezione.Taumaturgul (II)

Taumaturgul era alesul
care nu putea alege
pe cine să vindece,
pe cine să învie.

Asculta glasul înfricoşător al Zeului.

Venea întotdeauna,
după a şaptea lună plină.

Lumină fluidă trecea
prin mâinile lui
în trupuri încremenite
pe treptele de la intrarea
în templu.

Spirala înfăşurată
de mâinile divinităţii
pe axul vieţii lui,
se rotea din ce în ce
mai stins.

Devenea spectrală.

În timp ce mame,
copii, bătrâni,
îşi dansau extatic
învierea.
Il Taumaturgo (III) 

Senza fine era il silenzio nel cielo
e sulla vetta della montagna.

Alla porta orientale del tempio
intere stirpi aspettavano che
io redimessi madri e bambini,
guaritori, musicisti, sciamani.

Senza fine era il silenzio nel cielo
e sulla vetta della montagna.

Solo dalla mia aura sorgevano
uccelli dalle ali nomadi
struggendo
poco a poco
l’intreccio dei cerchi diafani.

Sette volte
ha slegato Uriele
il nodo della mia morte
e ha plasmato la mia aura
una volta e ancora una e  un’altra volta ancora.Taumaturgul (III)

Fără sfârşit era tăcerea
în cer
şi pe culmea muntelui.

La poarta răsăriteană
a templului, seminţii întregi
aşteptau să vindec
mame, copii, vraci,
regi, muzicieni.

Numai din aura mea
ţâşneau păsări
cu aripi nomade,
spulberând,
puţin câte puţin,
noianul de cercuri diafane.

De şapte ori a dezlegat
firavul taumaturg
nodul morţii mele
şi mi-a plăsmuit
o altă, şi o altă, şi o altă aură.

Fără sfârşit era tăcerea
în cer
şi pe culmea muntelui.
Il nomade del mare

Sono il nomade del mare tra le terre,
senza nome, senza nave, senza destino.

Della stirpe degli uomini-uccello,
l’ultimo sopravvissuto.

Guarisci il mio corpo,
tremendamente freddo
per l’anima chiusa dentro!

Non chiamare dei guaritori, con le loro erbe amare,

né dei maghi, con la loro sapienza oscura.

Accoglimi nel tuo tempio,

Attraversa insieme a me il fuoco
rimasto nell’altare
della mezzanotte
in cui
il taumaturgo
ti ha regalato
la sua sfera d’argento
è entrato nella montagna
e non è più ritornato.Nomadul mării

Sunt nomadul mării dintre pământuri,
fără nume, fără corabie, fără destin.

Din stirpea oamenilor-pasăre,
ultim supravieţuitor.

Vindecă-mi trupul
ucigător de rece
pentru sufletul
pecetluit înlăuntru!

Nu chema vracii, cu ierburile lor amare,

şi nici magii, cu ştiinţa lor întunecată!

Primeşte-mă în templu,

străbate cu mine focul
rămas în altar,
din miezul de noapte
în care taumaturgul
ţi-a dăruit
sfera de argint,
a intrat în munte
şi nu s-a mai întors!
I fanciulli della terra vulcanica

La bellezza dei fanciulli
della terra vulcanica era
della stessa essenza della
brillantezza della lava.

Scalavano la montagna
giorni e notti curvi
per la pesantezza delle gemme
che erano portate all’interno
di tessiture geometriche
di una finezza irreale.

Ricoprivano i gradini
e le colonne del tempio
con pietre dalle quali
sgorgavano ali
che si aggrappavano
a corpi solitari.Copiii din ţinutul vulcanic

Frumuseţea copiilor din
ţinutul vulcanic era de aceeaşi
esenţă cu strălucirea lavelor.

Urcau muntele
nopţi şi zile, încovoiaţi
de greutatea nestematelor,
pe care le aduceau
în ţesături geometrice.

Îmbrăcau treptele şi
coloanele templului
în pietre din care
ţâşneau aripi
şi se încleştau
pe trupuri solitare.
La coppa proibita

L’Angelo custode
della montagna sacra
regalava il potere
di attraversare le porte di luce
solamente a coloro
che per sette volte
hanno portato dentro di sé
la visione gemella
della sua plasmatura.

All'improvviso si è fermato
davanti al miraggio che
nessuna morte
uccise
dentro di me.

Vide te
che venivi sempre
alla soglia
del mondo terreno,
per portarmi
la coppa proibita
della saggezza.Cupa interzisă

Îngerul menit
să păzească
muntele sacru
dăruia puterea
de a străbate
porţi interzise

doar celor ce
de şapte ori şapte
au purtat în sine
vedenia geamănă
cu plăsmuirea lui.

M-a privit pe dinăuntru,
cu ochii aceia imenşi,
străini de tot ce e omenesc.

A contemplat îndelung
mirajul,
pe care nicio moarte
a numelor
şi a trupurilor mele
de pământean
nu a putut să o stingă.

Te-a văzut cum veneai
de dincolo,
să-mi aduci în pragul
ultimei porţi
cupa interzisă.
L’uccello di fuoco

In un tempo lontano
tu eri il giovane che ha domato
l’uccello di fuoco
e me l’ha affidato
sull’ultimo gradino del vecchio tempio.

L’evanescenza del suo corpo
e le sue ali aggrappate
alle mie braccia
hanno lasciato
sigilli
sotto forma di croce
nel mio plesso solare.

Alla morte mia
d’allora
fanciulli venuti da
tutti e quattro i punti cardinali
hanno colto
ninfee d’argento
dalle mie ferite
e le hanno portate,
insieme alle radici
nel tempio chimerico
tra i mondi.Pasărea de foc

Într-o vreme îndepărtată,
erai tânărul care a îmblânzit
pasărea de foc
şi mi-a dăruit-o
pe treapta ultimă
a vechiului templu.

Lumina trupului ei
şi aripile încleştate
pe braţele mele
au lăsat
peceţi
sub formă de cruce
în plexul meu solar.

La moartea mea
de atunci,
copii veniţi din cele
patru zări
au cules din rănile mele
nuferi de argint
şi i-au dus,
cu rădăcini cu tot,
la templul himeric
dintre lumi.

Ela Iakab
(n. 2, febbraio 2021, anno XI)