DATABASE ITALIANISTICA STUDI

Il database online Italianistica studi comprende titoli di libri, volumi collettivi, antologie letterarie, manuali, dizionari, pubblicati in Romania, in romeno e in italiano, relativamente all'ambito tematico riconducibile all'italianistica in prospettiva romena: pubblicazioni dedicate alla lingua, alla letteratura e alla cultura italiana in generale. Il database raccoglie tutti i titoli compresi nella «Bibliografia dei volumi in corso di pubblicazione» / «Bibliografia cărţilor în curs de apariţie - CIP», parte del Catalogo della Biblioteca Nazionale della Romania.
È un’iniziativa volta a creare uno strumento operativo centralizzato, finora inesistente, che sarà di grande utilità sia agli addetti ai lavori che al vasto pubblico.
Coordinatori del progetto sono Smaranda Bratu Elian e Afrodita Carmen Cionchin.
Alla centralizzazione dei dati contribuiscono Miruna Dumitru e Andreea Cătălina Ungureanu, nell’ambito della pratica professionale coordinata dalla prof.ssa Smaranda Bratu Elian dell’Università di Bucarest.

Volumi di studi, antologie letterarie, dizionari, manuali

2020

*** Dal Danubio al Tevere, andata e ritorno!: raccolta di testi collettivi autori italiani e romeni / De la Dunăre la Tibru, dus şi întors!: colecţie de texte colective, autori italieni şi români, Bucureşti, Editura Minela.
*** Metamorfoze lirice: microantologie de poezie armeană, ebraică, elenă, italiană, rromă, rusă, ucraineană, arabă, franceză, prefață de Daria Tănăsucă, Iaşi, Editura Ars Longa.
CARABELA Georgeta-Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Limba modernă italiană: manual pentru clasa a V-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
CARABELA Georgeta-Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Italiană: limba modernă 1: manual pentru clasa a VI-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
DELUREANU Ștefan, Italia şi România spre unitatea naţională: un secol de istorie paralelă (1820-1920), Ed. a 2- a, Bucureşti, Editura Paideia.
GORUN Octavian, Vioara în barocul muzical italian: tehnică şi stil: studiu de caz - Giuseppe Tartini, Craiova, Universitaria.
LASZLO Alexandru, Lectura lui Dante. Infernul, Chișinău, Editura Cartier.
LASZLO Alexandru, Lectura lui Dante. Paradisul, Chișinău, Editura Cartier.
LASZLO Alexandru, Lectura lui Dante. Purgatoriul, Chișinău, Editura Cartier.
MARDAR Antoaneta Marta, A multifaceted approach to collocations: in English, Romanian and Italian,  Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
MARTIN Aurora, L'italiano per modi di dire: campi semantici di riferimento: il corpo umano, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
MION POP Mariana, Comunicare în limba modernă : italiană: clasa a II-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
MION POP Mariana, Limba modernă italiană: clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
NICOLAU Vladimir M.,  Dicţionar poliglot de ştiinţa şi tehnologia lemnului: român - francez - german – italian, introd. de ing. Vladimir M. Nicolau, Roman, Papirus Media.
POPA Daniela Luminița, Poetica traducerii poeziei lui Mihai Eminescu în limba italiană, Floreşti, Editura  Limes.
TURCUŞ Veronica, TURCUȘ Sebastian, Italia-România: o bibliografie cât o istorie, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană.

In Italia
*** Lingua e letteratura italiana nel presente e nella storia. Atti del X Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 14-15 settembre 2018, a cura di Elena Pîrvu, Firenze, Franco Cesati Editore.

2019

*** Verbi irregolari italiani, Ediția a 2-a, Sibiu, Editura A.T.U.
BĂDELIŢĂ Corina-Gabriela, Mitul labirintului în proza italiană a secolului al XX-lea: modelul greco-latin şi valorificarea lui, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza".
BORCIA Otilia Doroteea, Italiana pentru copii / L'italiano per i bambini, Bucureşti, Editura Dio.
BORCIA Otilia Doroteea, Limba italiană: curs intensiv, Ediția a 3-a, Bucureşti, Editura Universitară.
CARABELA Georgeta Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Limba modernă italiană: manual pentru clasa a V-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
CARABELA Georgeta Liliana, BUSUIOC Mihaela Manea, Limba modernă 1 italiană: manual pentru clasa a VI-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
CĂPRARU Angelica, L' architettura parla italiano: prove di valutazione delle competenze linguistico-comunicative in italiano per l'architettura: livello B1, B2, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
CĂPRARU Angelica, Provocări ale comunicării interculturale - Stereotipuri şi prejudecăţi: perspectivă comparativă, italiană şi germană, Bucureşti, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
CĂRCĂLE Victor-Andrei, Vocabolario giuridico: italiano-inglese-romeno, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
FRANCO Elena, Învaţă italiana de acasă cu metode testate, Sibiu, Editura A.T.U.
FRANCO Elena, Învaţă italiana folosind imagini, Sibiu, Editura A.T.U.
GEBĂILĂ Anamaria, L'attenuazione nel discorso politico ai tempi del "gentese": una prospettiva contrastiva francese-italiano-rumeno, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
IONESCU Denisa Alexandra, Schimbări de nume - Numele ca mască: studiu comparativ cu privire la onomastica românească şi cea italiană, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
IORGA Nicolae, Poporul italian în trecut şi în present: cinci conferinţi, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg".
MARTIN Aurora, La lingua italiana per modi di dire: campi semantici di riferimento, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
MION POP Mariana, Comunicare în limba modernă italiană: clasa I, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
MION POP Mariana, Comunicare în limba modernă italiană: clasa a II-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
MION POP Mariana, Limba modernă italiană: clasa a IV-a, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
POPA Ciprian, Neologismul de origine italiană în terminologia românească, Iaşi, Editura PIM.
POPA Ciprian, Sintassi della lingua italiana: teoria & esercizi, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare”.
SILVESTRINI Marcello, VRĂMULEA Marinela, CAZACU Lidia, In Giro per l'Italia in 14 tappe: corso di lingua italiana per parlanti rumeno: livelli A1-B2, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.

Volumi in lingua
SALUSTRI Luigi, La rosa dei venti, Adjud, Editura Armonii culturale.

2018

*** XX anni di insegnamento dell'italiano a Timişoara Italianistica: esperienze passate, presenti, prospettive future, coord. Mirela Boncea, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.
*** Mic dicţionar de terminologie biblică italian-român,
coord. Nicoleta Presură-Călina, Mihai Valentin Vladimirescu, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
*** Vorbar român-italian., Timişoara, Editura Linghea.
BODEA Florica, Limba italiană: disciplină opţională în ciclul primar, Târgu Lăpuş, Editura Galaxia Gutenberg.
BOTEZ Liliana, Il mio primo libro d'italiano: schede di lavoro per la prima e la seconda elementare : culegere de exerciţii de limba italiană pentru clasele I – II, Vaslui, Editura Media Sind.
BOTEZ Liliana, Impara l'italiano cantando / Învaţă italiana cântând, Vaslui, Editura Media Sind.
CONDREA-DERER Doina, Ramiro Ortiz, Nina Façon, Giuseppe Petronio, Rosa del Conte: universitari în România şi în Italia, Bucureşti, Editura Institutului Cultural Român.
DRĂGAN Alina, Ghid de conversaţie român-italian, Ed. a 2-a, Constanţa, Editura Eduard.
PAVEL Cornelia, Particularităţi lingvistice ale comunicării în revistele electronice pentru femei: analiză contrastivă (limba română/limba italiană), Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
SOPON Diana Anneliese, Comunicare negli affari - italiano in uso, Cluj-Napoca, Editura Casa cărţii de ştiinţă.
TOMA Lăcrămioara, Literatura istorică umanistă în Italia - Francesco Guicciardini, Suceava, Editura George Tofan.

In Italia
*** Il tempo e lo spazio nella lingua e nella letteratura italiana. Atti dell’VIII Convegno internazionale di italianistica dell’Università di Craiova, 16-17 settembre 2016, a cura di Elena Pîrvu, Firenze, Franco Cesati Editore.


Volumi in lingua
MODESTI Giorgio, Cristalli in fiamme, Bucureşti, Editura Minela.
SALUSTRI Luigi, Ner mare... ner vento : sonetti scelti, Bucureşti, Editura Armonii culturale.
SOTTOCORNOLA Claudio, Fin de siècle: poesies/poésies: 1974-2008, Iaşi, Editura PIM.

2017

*** Italia, Bucureşti, Reader's Digest.
*** Italiana: ghid de conversaţie,
Ed. a 3-a, rev.. ,Timişoara, Linghea.
*** Lingvistică romanică: caiet de studiu individual: programul de studii Limba şi literatura română şi limba şi literatura engleză/italiană: anul de studii III,
coord. disciplină: conf. univ. dr. Cosmin Căprioară, Ed. nouă, Constanţa, Ovidius University Press.
ANTON Corina, Esercizi di grammatica italiana, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
BOTEZATU Florentina Gabriela, Limba italiană: curs practic, Cluj-Napoca, Accent.
CĂRCĂLE Victor-Andrei, 333 domande e risposte di grammatica italiana, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
COJOCARU-BOROZAN Maia, BUSHNAQ Tatiana, ȚURCAN-BALȚAT Lilia,..., Glosar român-englez-rus-francez-italian: pedagogia culturii emoţionale, Bucureşti, Editura Moroşan.
DAVID Iuliana, Esercizi lessicali e di traduzione: quaderno di studio per il corso pratico dell’­italiano: livello intermedio - Exerciţii lexicale şi de traducere: caiet de studiu pentru cursul practic de limba italiană: nivel mediu, Bucureşti, Editura Universitară.
DAVID Iuliana, Limba B (italiană) - curs practic: caiet de seminar: Limba şi Literatura română - o limbă şi literatură modernă (italiană) Anul I, Constanţa, Ovidius University Press.
FRANCO Elena, Ghid cuprinzător în limba italiană pentru şoferi de taxi, camion, autobuz, mecanici, dealeri auto, Sibiu, Editura A.T.U.
FRANCO Elena, Italiana medicală: limba italiană pentru personalul din spitale, clinici şiinstituţii de îngrijire, Sibiu, Editura A.T.U.
FRANCO Elena, Italiana vorbită de personalul din hoteluri şi restaurante, Sibiu, Editura A.T.U.
GEMAN Bianca Ileana Nedeea, L'italiano tecnico, Bucureşti, Conspress.
GHIŢĂ Valentin, L' italiano di base elementi grammaticali: libro dello studente, Iaşi, Stef.
MIRCESCU-BONDERGAARD Claudia Gabriela, L'italiano chiaro e tondo: lingua italiana: corso pratico: libro e quaderno deglie sercizi, Bucureşti, CD PRESS.
PAVEL COLOMBO Diana Loredana, Dicţionar român-italian, italian-român, Craiova, Sitech.
PÎRVU Elena, Storia della lingua italiana: curs universitar pentru învăţământul la distanţă, Craiova, Universitaria.
PURICE Corina Lăcrămioara, Italia, Germania şi România în secolul XIX, Râmnicu Vâlcea, Proşcoala.
ŞUTA Simona, Un giro per l'Italia e l'italiano: corso di lingua, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.

2016

*** Gli antichi Stati italiani e l'Europa Centro-Orientale tra il tardo Medioevo e l'Età moderna, a cura di Cristian Luca e Gianluca Masi, Băila, Editura Istros a Muzeului Brăilei „Carol I".
*** Saggeza italiana: 1550 citazioni, Bucureşti, Editura MyEbook.
*** Verba volant: antologie de poezie româno-italiană., Bucureşti, Editura Anamarol.
AIOANE Mirela, L'italiano contemporaneo, Iaşi, Editura PIM.
ARDELEAN Nicoleta Mihaela, Opera romantică italiană de la începutul secolului al XIX-lea reflectată în creaţia lui Vincenzo Bellini, Bucureşti, Editura Muzicală.
BOŞCA-MĂLIN Oana, Cultura e civiltà italiana, Bucureşti, Editura Humanitas.

BOTEZATU Vanina-Narcisa, Studiu lingvistic al discursului juridic în limbile română şi italiană, Cluj-Napoca, Accent.
COLFESCU Silvia, Italia: ghid turistic, Ed. a 2-a, rev., Bucureşti, Editura Vremea.
COSMA Iulia Mihaela, Curs practic de limba italiană, Ed. rev., Timişoara, Editura Universităţii de Vest.
DRĂGAN Alina, Dicţionar român-italian/italian-român, Constanţa, Editura Eduard.
DRĂGAN Alina, Ghid de conversaţie român-italian, Constanţa, Editura Eduard.
DRĂGULIN Ioana Cristea, Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci, prefață de Angelo Chielli, Editura Adenium, Iași, Colecția „Biblioteca Gramsciana”.
MLADIN Paula, I pronomi e gli aggettivi possessivi in italiano, Craiova, Editura Revers.
MUSTĂŢEA Mihaela, Italia şi construcţia europeană: politica externă italiană în primul deceniu postbelic: (1945-1955), Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.
RADU-POP Ana-Maria, Elementul italian în dialectul istroromân, Timişoara, Editura Universităţii de Vest.

ŞUTA Simona, Curs de limba italiană pentru începători / Corso di lingua italiana per principianti: eserciziario, Ediția a 2-a, revizuită, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.
UTALE Roxana, Arhitecturi interioare - salon şi dependinţe: personajul feminin în teatrul italian al secolului XX, Bucureşti, Editura Universităţii din Bucureşti.ZELETIN C. D. (preudonim al autorului Constantin Dimoftache), Scrieri, 7 vol., Vol. 6 : Lirica italiană, Bucureşti, Editura Spandugino.


Volume în original italian
BELLINI Giancarlo, Bandiera ed altri racconti, Râmnicu Vâlcea, Editura Bibliostar.
FOBO Ettore, Musiche per l'oblio / Music toforget, Iaşi, Editura PIM.

2015

*** Antologie de poezie româno-italiană, coord. De Daniel Luca, Buzău, Editura Editgraph.
*** Italiana: ghid de conversaţie
, Ediția a 2-a, Timişoara, Editura Linghea.
*** Mic ghid de conversaţie român-englez-italian, coord. Mariela Gheţeu, Emilia Serghiuţă, Michela De Domenico, Galaţi, Editura Sinteze.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ed. a 7-a, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
BRAUN Anne, FERDEGHINI Marina, NIGGI Paola, Italiana pentru începători & CD audio, trad. de Alina Moisescu,Bucureşti, Editura NICULESCU.
CHELU Florian Madeva, Sonet: antologie de limbă italiană, Partea I, trad. de C. D. Zeletin, Oradea, Editura Primus.
CHIREA Camelia, Ghid de conversaţie român-italian, Bucureşti, Editura Unicart.
FERENCZ Aida, Grammatica della lingua italiana, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
FERENCZ Aida, Grammatica della lingua italiana: esercizi, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.
ICHIM Magdalena, Sonetul italian şi sonetul englez în Renaştere, Buzău, Editura Teocora.
LASZLO Alexandru, Memorator de limba italiană: gramatică practică, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
LĂZĂRESCU George, Dicţionar italian-român, român-italian de buzunar, Bucureşti, Editura NICULESCU.
NECULAI Emilia, Italiana rapidă în imagini, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
NEGRIȚESCU Valentina, UTALE Roxana, ... , Dicţionar român-italian, coord. de Doina Condrea Derer, Bucureşti, Editura Academiei Române.
PIOARĂ Anca, Italiana rapidă, Ediția a 6-a, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
SAVU Florin, Învăţaţi italiana fără profesor: curs practic, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
POPA Ciprian, Limba italiană: gramatică & exerciţii, Suceava, Editura Universităţii „Ştefan cel Mare".
SAVU Florin, Ghid de conversaţie român-italian, Ed. a 7-a, Bucureşti, Editura Steaua Nordului.
STAICU Razvan, Vizibila despovărare a scriiturii: Postmodernism italian între conferinţele lui Italo Calvino şi textul lui Alessandro Baricco, Bucureşti, Editura Pro Universitaria.

2014

*** Dicţionarul tău isteţ italian-român şi român-italian,Timişoara, Editura Linghea.
ANDRONACHE Liliana-Florina, Asimilarea anglicismelor în presa scrisă românească şi italiană: studiu contrastiv, Bucureşti, Editura Ars Docendi.
BEJAN Gheorghe, ALBERTINI Franco, Dicţionar român-italian, italian-român, Ediția a 7-a, Constanţa, Editura Steaua Nordului.
BLAJ Laura A., Imaginea femeii în literatura italiană a Renaşterii, Blaj, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.
BORCIA Doroteea, Italiana pentru copii / L' italiano per i bambini, Piteşti, Editura Trend.
CHIREA Camelia, Dicţionar român-italian, Bucureşti, Editura Unicart.
CHIREA Camelia, Limba italiană pentru începători, Bucureşti, Editura Exigent.
FEURDEAN Dana Maria, Comunicare in italiano: lingua d'uso per la comunicazione nella sfera pubblica e negli affari, 2 vol., Vol. 1, Cluj-Napoca, Editura Casa Cărţii de Ştiinţă.
HUZUM George-Viorel, JEMENEZ GARCIA Ana-Maria, Ghid de conversaţie şi călătorie român-italian, Bucureşti, Editura Astro.
IFTIMI Sorin, Giovanni Schiavoni: un pictor italian în Moldova: (1837-1844), Iaşi, Editura Doxologia.
ŞUTA Simona, Curs practic de limba italiana / Corso di lingua italiana per principianti, Oradea, Editura Universităţii din Oradea.
TAMBA Cristina, MORTARA Sergio, Impararel'italiano al volo / Învăţarea limbii italiene într-o singură zi, Bucureşti, Editura Free Mind Publishing.

2013

CONDREA DERER Doina, NEGRIȚESCU Valentina, UTALE Roxana, ... , Dicţionar român-italian, coord. de Doina Condrea Derer, Roxana Utale, Bucureşti, Editura Academiei Române.
CRAINIC Ana Maria, PEZZUTI Daniela, La storia e noi: breve storia d'Italia dalla preistoria ad oggi con documenti, apparati iconografici, testi, Timişoara, Editura Eurostampa.
DIMA Gabriela E., Influenţe greco-latine în tragedia italiană din secolul al XVIII-lea, Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”.
MION POP Mariana, Culegere de exerciţii creativ-inovative pentru gramatică, limba şi cultura italiană, partea 1 ,Bucureşti, Editura Pro Universitaria.Altri titoli riguardanti l'Italia

2020

*** Antologie de arii din repertoriul baroc italian, francez, german şi englez pentru voce solo şi acompaniament, transcris şi editat de Mihaela Buhaiciuc şi Szabó-Siklódi László-Levente, Bucureşti, Editura Muzicală.
BRES Iosif, Jurnal de front şi de prizonierat în Italia: (1917-1919), Craiova, Editura Revers.
CHIŢU Dan, Călător în zece ţări: Cehia, U.R.S.S., R.D.G., Egipt, Turcia, Maroc, Pakistan, Columbia, Italia, Siria, Ciofliceni, Editura Medialux.
CRĂCIUN Icu, Nepotul din Italia, proză scurtă, Iaşi, PIM.
JONES Alan, Sorin Scurtulescu: italian paintings, Alba Iulia, Editura Epifania.


2019

*** Legiunea Română din Italia: documente italiene / ediție îngrijită, stud. introd. şi note de Dumitru Zaharia, Bucureşti, Editura Militară.
CALLIGARO Stefano, °°°°Four little pirelli tyres, Bucureşti, Editura frACTalia.
CHITUŢĂ Alexandru Constantin,  Pie Jesu: grafică italiană, Sibiu, Editura Muzeului Naţional Brukenthal.

ELIAN Alexandru, Doi umanişti greci în Italia: Mihail Sofianos şi Teodor Rentios, evocare de acad. Emilian Popescu, ediție îngrijită de prof. Vasile V. Muntean, Bucureşti, Editura Omonia.
IORGA Nicolae, Amintiri din Italia, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă. Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg".
IORGA Nicolae, Italia, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg".
IORGA Nicolae, Poporul italian în trecut şi în present: cinci conferinţi, ediție îngrijită şi note de Cristina Ioniţă, indice general de Alexandrina Ioniţă, Iaşi, Editura Casa Editorială „Demiurg”.
MIXICH Rodica, Italienii: coloniile de agricultori italieni de lângă Craiova: spiritul italian în spaţiul oltenesc, Craiova, Editura Grafix.
SABĂU Nicolae, Arte e maestri italiani in Transilvania nel '500 e '700, Cluj-Napoca, Editura Mega.
STÂNGACIU Anca, Securitatea şi exilul intelectualilor români în Italia, Cluj-Napoca, Editura Mega.
TURCUŞ Veronica, TURCUȘ Șerban, Italia-România: o bibliografie cât o istorie: bibliografie selectivă, Cluj-Napoca, Editura Şcoala Ardeleană.


2018

*** Bertoldo şi Bertoldino: poveste populară italiană, repovestire de Adriana Lăzărescu, il. şi cop. de Silviu Băiaş, Bucureşti, Editura Arthur.
*** Alter Ego: graficieni din Italia şi România / gli artisti grafici provenienti da Italia e Romania, Biblioteca Statale Stelio Crise Trieste, 7-28 aprilie/aprilie 2018: Muzeul de Artă Cluj-Napoca, 27 iunie/giugno - 15 iulie/iuglio 2018,
Cluj-Napoca, Tribuna.
CHIRAC Răzvan Theo, Italia: note de călătorie, Râmnicu Sărat, Editura Rafet.
CONDAC Egidiu, Evaluarea rolului reţelelor sociale şi de sprijin al emigranţilor români din regiunea Lazio, Italia, Iaşi, Editura Sapientia.
LITURRI Giovanna, LITURRI Marisa, CAPPELLI Maria Teresa, ERDELI  Elena-Maria,  Our story - true story: legende din Italia, Oradea,Treira.


2017

*** Gravură italiană la Palat / Incisione italiana al Palazzo, Mogoşoaia, Editura Centrul Cultural Palatele Brâncoveneşti.
BORES Ana-Maria, Integrare monetară în spaţiul Uniunii Europene: studiu de caz – Italia, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
GHEORGHE Daniela, Italia, Germania şi România în secolul XIX, Râmnicu Vâlcea, Editura Proşcoala.
MÂNDRESCU Simion C., În Franţa şi Italia pentru cauza noastră: 27 Septemvrie 1917 - 1 Ianuarie 1919, Iaşi, Tipo Moldova.
NISTOR Cristina, State democratice şi state totalitare: studii de caz: Franţa, Marea Britanie, U.R.S.S., Germania, Italia, Craiova, Contrafort.

2016

CRISTEA DRĂGULIN Ioana, Crearea statului italian în viziunea lui Antonio Gramsci, pref. de Angelo Chielli, Iaşi, Editura Adenium.
CRIŞAN Dana, Gravura italiană din secolele XV-XVI & Şcoala de la Fontainebleau în colecţia Muzeului Naţional de Artă al României, Dana Crişan cu colab. lui Radu Bercea,Bucureşti, Editura Muzeul Naţional de Artă al României.
FERARU Daniela Petronela, Religie şi migraţie în România contemporană: studiu de caz - românii din Italia, Iaşi, Editura Lumen.
IDEL Moshe, Cabala în Italia, trad. din lb. engleză de Alina Cârâc, Bucureşti, EdituraHasefer.
MÂŢĂ Ilarion,  Modele de bune practică în asistenţa socială integrată a persoanelor vârstnice: ghid comparativ al unor servicii sociale din România, Germania şi Italia / Models - methods of good practice in integrated social assistance for the elderly : a comparative guide of social services in Romania, Germany and Italy, pr. Ilarion Mâţă, trad. de Iordache Alexandra Maria, Roman, Editura Filocalia.
MOLDOVAN Oana Carolina, Regimul domenial în România şi Italia: fundamente constituţionale şi regimul exproprierii, Bucureşti, Editura Hamangiu.
OTOVESCU Adrian, Românii din Italia: monografia unei comunităţi de imigranţi, Ed. a 2-a, rev. şi adăug., Bucureşti, Editura Academiei Române.
RUSTOIU Ioana, CUTEAN Smaranda, CRISTEA Marius, ROȘU Tudor, Legiunea Română din Italia, Alba Iulia, Altip.

2015

ALEXANDRU D. F.,  Carte de bucate: bucătărie românească şi bucătărie italiană, Bucureşti, Editura Exigent.
DONDOE Liana Poem, Opera italiană de la Rossini la Puccini, Craiova, Editura Sitech.
ŢĂRANU Georgiana, Nicolae Iorga şi Italia lui Mussolini: studii, Cluj-Napoca, Editura Academia Română. Centrul de Studii Transilvane.

2014

GRIGORIU Anița, Românii din Italia: comunicarea interculturală şi păstrarea identităţii naţionale, Bucureşti, Editura Ars Docendi.
RUS Laurian, Bizanţul şi Italia: istoria dominaţiei bizantine în Italia de la Justinian la Carol cel Mare, Cluj-Napoca, Editura Presa Universitară Clujeană.
SIMIONESCU Cristina, Valenţe expresive ale coloraturii vocii de sopran în operele lui Rossini, Bellini şi Donizetti, 3 vol., vol. 1 Gioachino Rossini - simbol al inaugurării romantismului italian, Iaşi, Editura Artes.

2013

*** Legende ale muzicii din Franţa şi Italia, Bucureşti, Editura Reader'sDigest.
BIGHEI Vasile, Un român prin Italia, Bucureşti, Editura Media Gamma Publishers.
KAZANTZAKIS Nikos, Jurnal de călătorie: Italia, Egipt, Sinai, Ierusalim, Cipru, Moreea, trad. şi note de Ion Diaconescu, Bucureşti, Editura Humanitas.
ISPAS Cristina, Fundamente epistemologice ale pedagogiei în Italia, Bucureşti, Editura Didactică şi Pedagogică.
ŞERBAN Ionuţ Virgil, Politică şi diplomaţie europeană: România şi Italia în relaţiile internaţionale în epoca modernă, Târgovişte, Editura Cetatea de Scaun.Rivista online edita
dall’Associazione Orizzonti Culturali Italo-Romeni.

Promuove
il dialogo interculturale,
con particolare interesse
verso la traduzione letteraria come opera di mediazione.